Kontaktní údaje

 • INTERMONT Pardubice s.r.o.
 • Brozanská 503
 • 533 52 Staré Hradiště
 • (směr Brozany – Ráby)
 • IČO 25921207
 • DIČ CZ25921207
 • Společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci králové, oddíl C, vložka 14660
 • Tel.: + 420 466 416 407
 • Tel.: + 420 466 400 773
 • Vedení společnosti a obchodní korespondence: intermont@intermont.cz
 • Zasílání faktur elektronicky: faktury@intermont.cz
Jednatelé společnosti
p. František Matějka +420 777 186 150 matejka@intermont.cz
p. Petra Kolmanová +420 777 652 092 kolmanova@intermont.cz
Administrativa a účetnictví
p. Pavlína Nedbalová +420 466 416 407 nedbalova@intermont.cz
Technický úsek
p. Jan Chvojka + 420 777 905 474 chvojka@intermont.cz
Sklad
p. Kateřina Hlaváčková +420 725 580 798 hlavackova@intermont.cz